24 اکتبر

اصول و اهداف روش گرم کردن در پروتکل رمپ:

بالا بردن (raise): بالا بردن ضربان قلب، تهویه ریوی، جریان خون و گرانروی یا حرکت پذیری مفصل.
فعال کردن و متحرک کردن (activate and mobilize): شامیل فعال سازی گروه های عضلانی کلیدی و متحرک سازی مفاصل اصلی.
آماده سازی (potentiate): افزایش شدت گرم کردن و آماده سازی ورزشکار برای جلسه تمرینی 

اصول گفته شده در بالا اولین مواردی هستند که باید حین طراحی تمرینات گرم کردن در نظر بگیرید. یکی از اصولی ترین روش های گرم ردن روش اسپورتس متریکس (sportsmetrics) می باشد 

sportsmetrics

این روش شامل پنج مرحله بوده که در مرحله اول گرم کردن (warm ups) می باشد و دارای چهار حرکت بوده که هر حرکت را به مدت 20 ثانیه باید اجرا کرد. در بخش دوم این روش گرم کردن حرکات پلیومتریک (plyometrics) قرار دارند که شامل پنج حرکت می باشد و هر حرکت به مدت 30 ثانیه اجرا می شود.
در مرحله سوم پنج حرکت قدرت قرار دارد که به مدت 60 ثانیه اجرا می شود.
مرحله چهارم شامل چهار حرکت کششی برای 20 ثانیه می باشد.
مرحله آخر این روش دو حرکت چابکی می باشد.

شما می توانید از طریق لینک زیر فایل دارای تصاویر و نحوه اجرای حرکات را دانلود نمایید.

دانلود فایل

دیدگاه بگذارید