24 اکتبر

سه دلیل برای اینکه چرا تقویت عضلات سرینی بسیار اهمیت دارد
سه عضله اصلی سرینی یا باسن شامل
سرینی کوچک
سرینی میانی
سرینی بزرگ
این سه عضله مسئول عمل اکستنشن ران (به عقب رفتن ران)، اینترنال روتیشن (چرخش رو به داخل ران) و آبداکشن ران (دورشدن ران از خط مرکزی بدن) هستند. تقویت عضلات سرینی برای ترازی مناسب لگن، به راندن بدن در حین دویدن و حمایت در حین ایستادن بر روی یک پا اهمیت دارد. همچین در حین حرکت بلند کردن وزنه از روی زمین در حمایت از کمر کمک کننده بوده و از آسیب های زانو در حین بلند کردن وزنه جلوگیری می کنند. داشتن عضلات سرینی قوی برای بیشتر حرکاتی که از پایین تر سطح کمر انجام می شوند مانند انواع #اسکات، #ددلیفت و حتی راه رفتن ضروری است.

دلایل اهمیت تقویت عضله سرینی

  1. کاهش زانو درد
    عضلات سرینی با ایجاد پایداری در لگن باعث عملکرد بهتر پایین تنه می شوند. به این معنا که همانطور که اشکال در مفصل مچ پا می تواند بر مفاصل بالاتر مثل زانو و لگن اثر گذارد، اشکال در ترازی و پایداری لگن نیز می تواند بر مفاصل پایینی مثل زانو اثر سوء ایجاد کند که این امر باعث اعمال نیروی مضاعف بر مفصل زانو ایجاد درد در این مفصل می شود.
  2. کاهش کمر درد
    عضلات سرینی مسئول حرکت اکستنشن ران می باشند. زمانی که پای شما به زمین فیکس شده این عضلات به بلند شدن سینه به سمت بالا در حین بلند کردن وزنه یاری می رسانند (مانند حرکت ددلیفت). بنابراین تقویت این عضلات برای سلامت کمر ضروری می باشد. عموما کسانی که به درست عضلات سرینی را در حرکت ددلیفت به کار نمی گیرند یا عضلات قویی ندارند در حین انجام حرکت ددلیفت کمرشان گرد می شود.
  3. افزایش توان و عملکرد ورزشی
    همانطور که پیشتر ذکر شد عضلات سرینی قوی در بهبود عملکرد حرکات مادری مثل ددلیفت بسیار کارآمد هستند و می توانند به حرکت رو به جلو (به جلو راندن) ورزشکار حین دویدن کمک کنند. بنابراین این عضلات برای تمامی ورزشکاران حیاتی هستند.

حرکات مناسب برای عضلات سرینی

مترجم:
محمدرضا شهیدی
منبع:

http://symmetryptmiami.com/5-reasons-strong-glutes-important/

دیدگاه بگذارید