16 دسامبر

از مصرف این گونه قندها پرهیز کنید. با وجود نام این مواد، محتوی الکل نیستند. اما ساختار شیمیایی آنها هم به قند و هم به الکل شباهت دارد. این مواد نوعی از #کربوهیدرات ها هستند که بطور کامل در روده جذب نمی شوند و می توانند ایجاد گاز، نفخ و گرفتگی کرده و اثر ملینی داشته باشند. البته واکنش افراد نسبت به این مواد بسیار متفاوت می باشد (هم از نظر شدت و هم از نظر نوع عوارض).


محصولاتی که دارای کربوهیدرات پایین و بدون قند هستند مانند آدامس بدون شکر، خمیردندان و دهان شویه ها دارای این مواد هستند. برخی از نام های این قندها شامل اگزیتول، اریتریتول، سوربیتول، مانیتول، مالتیتول، ایزومالت، لاکتیتول، نشاسته های هیدرولیزه هیدروژنه شده و شربت های گلوکز هیدروژنه شده هستند.

برای مثال، محصولاتی که دارای 20 گرم مانیتول هستند، می بایست بر روی برچسب خود ذکر کنند که: ” مصرف بیش از حد می تواند اثرات ملینی به همراه داشته باشد”.

مترجم: محمد رضا شهیدی
منبع:


Essentials of strength training and conditioning / NSCA ; G. Gregory Haff, N. Travis Triplett. / Fourth edition./ 2016

دیدگاه بگذارید