تغذیه ورزشی

کد کالا: nutrition-01

14 در انبار

در این مجموعه تلاش شده است علاوه بر توضیح مختصر و جامع درخصوص درشت مغذی و ریز مغذی ها، کاربرد آنها برای ورزشکاران و اثر آنها بر عملکرد را بصورت خلاصه شده و مفید با استفاده از نمودار توضیح دهیم. در آخر با تکیه بر دانش برنامه نویسی غذایی، طریقه محاسبه کربوهیدرات، چربی و پروتئین برای ورزشکاران آورده شده و در آخر رفرنس های معتبر و به روزی که برای تکمیل این مجموعه استفاده شده، آورده ایم.

2,000 تومان

14 در انبار