فیزیولوژی ورزش

کد کالا: Exercise Physiology 01

9 در انبار

در این مجموعه با بهره گیری از بهترین و به روزترین منابع سعی شده بیشترین مفاهیم مورد نظر در فیزیولوژی ورزش برای مربیان و دانشجویان تربیت بدنی ذکر شود. همچنین می توانیم نکات کنکوری این مجموعه را از ویژگی های آن برشماریم که به دانشجویان کمک میکند در یک مجموعه کوچک بیشترین مطالب مرتبط با فیزیولوژی ورزش را فرا بگیرند. این مجموعه شامل 9 فصل می باشد که در آن سعی شده تمامی مطالب مربتط با فیزیولوژی و تاثیرات ورزش بر عملکرد ساختارهای بدن آورده شود.

5,000 تومان

9 در انبار