نام کتاب: مکمل شناسی کاربردی

20 در انبار

در این کتاب سعی شده است خلاصه‌ای از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مکمل‌های حال حاضر بازار که شاید به صدها مدل مختلف برسند آورده شود. همچنین تلاش ما بر درک بهتر شما در جهت فهم بیشتر استفاده از مکمل‌ها در زمان مناسب خود می ‌باشد.  چرا که  تمامی مکمل‌ها زمان مصرف و هدف خاصی مربوط به خود را دنبال می‌کنند و شاید برای افرادی که صرفاً به دنبال یک مکمل برای بهبود عملکرد خود می‌گردند، سردرگمی ایجاد کند.

 

15,000 تومان

20 در انبار